O mnie

O MNIE


Nazywam się Kinga Czarnota. Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Moja praca wynika z tego, jakich ludzi, zdarzeń, miejsc miałam szansę spotkać i doświadczyć w swoim życiu. Dzięki nim czuję i wiem, że praca psychoterapeutyczna jest moją drogą…

Myślę o sobie, jako o człowieku, w którym dokonuje się ciągła zmiana, który z fascynacją wciąż odkrywa w sobie nowe wymiary. Najważniejsze, to nauczyć się cieszyć życiem, czerpać radość ze zwykłych, codziennych doświadczeń i wiem, że ta nauka związana jest z dostrzeganiem tego, co prawdziwe, choć nie zawsze – łatwe.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tu rozwinęła się moja miłość do psychologii i fascynacja psychologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty rozpoczęłam w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, w niedługim czasie potem trafiłam do Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie poczułam, że oddziaływania psychoterapeutyczne naprawdę mogą poprowadzić ku szczęśliwszemu życiu. Tu zdobywam wiedzę i umiejętności w modelu Integratywnej Psychoterapii Metasystemowej, który okazał się bardzo skuteczny w leczeniu pacjentów. Program kształcenia jest akredytowany przez Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej (PTPI). Jest zgodny ze standardami European Assocciation for Psychotherapy (EAP) i wymogami Polskiej Rady Psychoterapii. Kształcąc się zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia, w swej pracy kieruję się kodeksem etycznym. Swoją pracę stale superwizuję pod kierunkiem certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Praktykę psychoterapeutyczną zaczęłam zdobywać pracując w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

 Ukończone studia i szkolenia:


  • 5 letnie studia magisterskie, ukończone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: psychologia
  • „Psychoterapia osób wykorzystywanych seksualnie” szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim – zobacz Certyfikat
  • „Psychoterapeuta jako Narzędzie Zmiany w Psychoterapii” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
  • „Inegratywna psychoterapia krótkoterminowa” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
  • „Diagnoza kliniczna DSMIV” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej zobacz Certyfikat
  • „MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
  • „Integratywna Metasystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
  • 4 letnie Studium Psychoterapii Integratywnej – w trakcie kształcenia certyfikacyjnego