Cennik

CENNIK


PSYCHOTERAPIA INDYWIDUALNA (50 minut) –  150,00 zł

Regularne spotkania z psychoterapeutą, odbywające się raz w tygodniu.

PSYCHOTERAPIA PAR / MAŁŻEŃSKA (50 minut) –  150,00 zł

Regularne spotkania par / małżeństw z psychoterapeutą, odbywające się raz na 2 tygodnie.

KONSULTACJA MAŁŻEŃSKA / PAR (50 minut) –  150,00 zł

Spotkanie, dzięki któremu można określić, w jaki sposób najlepiej pomóc związkowi (określenie dalszej ścieżki: mediacja, psychoterapia, psychoedukacja…). W zależności od sytuacji: 1 – 3 spotkania.

PSYCHOTERAPIA RODZINNA (90 minut) – 300,00 zł

Rodzaj pomocy, w ramach której spotyka się rodzina wraz z psychoterapeutą. Początkowe spotkania odbywają się raz na dwa tygodnie w celu poznania problemu, trudności. Kolejne spotkania obywają się z częstotliwością raz na 3 tygodnie lub raz w miesiącu.