Jak pracuję

JAK PRACUJĘ


 

Jak pracuję Kinga CzarnotaMojej pracy towarzyszy przekonanie, że najlepsza praca terapeutyczna, to taka, która pozwala pacjentowi w krótkim czasie dać poczucie, że może żyć w sposób pełny i samowystarczalny, jestem zatem zwolenniczką terapii krótkoterminowej (kilka spotkań). Nie zawsze jednak jest to możliwe, czasem pacjent wymaga gruntownego przeorganizowania swego funkcjonowania, wtedy pracujemy długoterminowo. Zawsze jest to decyzja obu stron. Pracuję w nurcie integratywnym, który łączy różne podejścia terapeutyczne, co według mnie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia pacjenta, jako niepowtarzalnej jednostki.

Najpierw zapraszam na spotkanie konsultacyjne, które pozwala określić zasady, kierunek i sposób pracy psychoterapeutycznej, która będzie prowadziła do większego poziomu odczuwania przez pacjenta radości i satysfakcji z życia na różnych jego poziomach. Ale nie zawsze to, co mogę zaproponować, odpowiada pacjentowi, z różnych przyczyn wspólna praca czasem nie jest możliwa, wtedy, jeśli zechcesz, wskażę innego specjalistę, który będzie mógł pomóc.