O mnie

O MNIE


Nazywam się Kinga Czarnota. Jestem psychoterapeutą i psychologiem. Moja praca wynika z tego, jakich ludzi, zdarzeń, miejsc miałam szansę spotkać i doświadczyć w swoim życiu. Dzięki nim czuję i wiem, że praca psychoterapeutyczna jest moją drogą…

Myślę o sobie, jako o człowieku, w którym dokonuje się ciągła zmiana, który z fascynacją wciąż odkrywa w sobie nowe wymiary. Najważniejsze, to nauczyć się cieszyć życiem, czerpać radość ze zwykłych, codziennych doświadczeń i wiem, że ta nauka związana jest z dostrzeganiem tego, co prawdziwe, choć nie zawsze – łatwe.

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, tu rozwinęła się moja miłość do psychologii i fascynacja psychologicznymi uwarunkowaniami funkcjonowania człowieka. Kształcenie w zawodzie psychoterapeuty rozpoczęłam w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Katowicach, w niedługim czasie potem trafiłam do Polskiego Instytutu Psychoterapii Integratywnej w Krakowie, gdzie poczułam, że oddziaływania psychoterapeutyczne naprawdę mogą poprowadzić ku szczęśliwszemu życiu. Tam ukończyłam całościowe kształcenie w zawodzie psychoterapeuty, zdobywając dyplom 4- letniego Studium Psychoterapii Integratywnej, którego program jest zgodny z wymogami Polskiej Rady Psychoterapii oraz European Association for Psychotherapy (EAP).

Kształcąc się zgodnie ze standardami Polskiej Rady Psychoterapii, przyjętymi przez polskie Ministerstwo Zdrowia, w swej pracy kieruję się kodeksem etycznym. Swoją pracę stale superwizuję pod kierunkiem certyfikowanych psychoterapeutów Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej oraz Polskiej Federacji Psychoterapii.

Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Integratywnej.

Praktykę psychoterapeutyczną zaczęłam zdobywać pracując w Centrum Psychoterapii i Leczenia Uzależnień w Sosnowcu.

W roku 2018 odbyłam 3-miesięczny staż kliniczny na Oddziale Psychiatrycznym Specjalistycznego Szpitala im. Sz. Starkiewicza w Dąbrowie Górniczej. Prywatną praktykę psychologiczno – psychoterapeutyczną prowadzę od 2013 roku.

 

 

 Ukończone studia i szkolenia:


 • 5 letnie studia magisterskie, ukończone na Wydziale Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, kierunek: psychologia – zobacz Dyplom
 • 4 letnie Studium Psychoterapii Integratywnej – zobacz Dyplom i Suplement str. 1  Suplement str.2
 • „Psychoterapia osób wykorzystywanych seksualnie” szkolenie w Polskim Instytucie Ericksonowskim – zobacz Certyfikat
 • „Psychoterapeuta jako Narzędzie Zmiany w Psychoterapii” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
 • „Inegratywna psychoterapia krótkoterminowa” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
 • „Diagnoza kliniczna DSMIV” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej zobacz Certyfikat
 • „MetaSystemowa Integratywna Psychoterapia Zaburzeń Depresyjnych” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
 • „Integratywna Metasystemowa psychoterapia zaburzeń lękowych” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz Certyfikat
 • „Hipnoza kliniczna – kurs podstawowy” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat 
 • Hipnoza kliniczna – kurs zaawansowany” szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat 
 • „Psychoterapia Par” – szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat
 •  „Psychoterapia Pacjentów z zaburzeniami jedzenia” – szkolenie w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat
 • „Metasystemowa psychoterapia uzależnień” – konferencja w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat
 • „Integratywna psychoterapia systemowa” – konferencja w Polskim Instytucie Psychoterapii Integratywnej – zobacz certyfikat